Lezingen van Grote Woensdag tot Stille Zaterdag

Deze teksten zijn ook, in de NBG-vertaling, te downloaden in een al opgemaakt boekje in Postscript, PDF of Word 2-formaat.

Grote Woensdag

Gregoriusliturgie

Paremieën:

Exodus 2:11-22

Job 2:1-10

Witte Donderdag

Vespers

Paremieën:

1. Exodus 19:10-19

2. Job 38:1-21, 42:1-15

3. Jesaja 50:4-11

H. Liturgie

Epistel:

1 Korinthiërs 11:23-32

Goede Vrijdag

Vespers

Paremieën:

1. Exodus 33:11-23

2. Job 42:12-17

3. Jesaja 52:13-54:1

Epistel:

I Korinthiërs 1:18-2:2

Stille Zaterdag

Metten

Profetie:

Ezechiël 37:1-14

Epistel:

I Korinthiërs 5:6-8

Galaten 3:13-14

Vespers

Paremieën:

 1. Genesis 1:1-13

 2. Jesaja 60:1-16

 3. Exodus 12:1-11

 4. Jona (geheel)

 5. Jozua 5:10-15

 6. Exodus 13:20-15:20 (met 1e glorificatie)

 7. Zefanja 3:8-15

 8. I Koningen 17:8-23

 9. Jesaja 61:10-62:5

10. Genesis 22:1-18

11. Jesaja 61:1-9

12. II Koningen 4:8-37

13. Jesaja 63:11-64:5

14. Jeremia 31:31-34

15. Daniël 3:1-88 (met 2e glorificatie)

H. Liturgie

Epistel:

Romeinen 6:3-11

Verzen bij het wit maken van de kerk


Tekst Oude Testament: Nieuwe Bijbelvertaling 2004
Episteltekst: Apostel, uitgave Orthodox Klooster van de Heilige Joannes de Voorloper, Den Haag 1995Terug naar beginpagina - Stuur ons mail


Orthodoxe Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus   |   10 april 2006