Index - 2e vrijdag - 3e vrijdag - Terug naar beginpagina


3e woensdag

Lezing uit het boek der Schepping (7:6-9)

Noach was zeshonderd jaar toen de zondvloed kwam, een watermassa die de aarde overspoelde. Om aan het water te ontkomen ging Noach de ark in, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen. Van de reine en de onreine dieren, van de vogels en van alles wat op de aardbodem rondkruipt, kwamen er telkens twee bij Noach in de ark, een mannetje en een wijfje, in overeenstemming met wat God hem had opgedragen.

Lezing uit het boek der Spreuken (9:12-18)

Als je wijs bent, heb je er zelf voordeel van,
als je spot, benadeel je jezelf.
Vrouwe Dwaasheid bazelt maar,
door haar domheid heeft ze nergens weet van.
Ze zit bij de deur van haar huis,
in een zetel, hoog in de stad.
Ze roept naar de voorbijgangers,
naar hen die rechtdoor willen gaan:
"Onnozele mensen, kom toch deze kant op."
Wie geen verstand heeft roept ze toe:
"Gestolen water smaakt verrukkelijk,
geroofd brood is een lekkernij."
Maar wie zij naar zich toe lokt
weet niet dat hij afdaalt naar de schimmen,
hij daalt af tot in het dodenrijk.Index - 2e vrijdag - 3e vrijdag - Terug naar beginpagina - Stuur ons mail


Orthodoxe Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus   |   27 maart 2005 (H. Gregorius Palamas)