Onze parochie

De Orthodoxe Parochie van de H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus te Deventer maakt deel uit van het Patriarchaal Exarchaat voor de Russisch-Orthodoxe parochies en kloosters in West-Europa (zetel 12, Rue Daru, 75008 Paris, France) onder de obediëntie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel.

De parochie gebruikt de Griekse kalender. Alle feesten die op een vaste datum vallen, zoals Kerstmis, worden op die datum gevierd. Pasen en de met Pasen samenhangende feesten op een variabele datum worden gevierd volgens de oude kalender en vallen meestal later dan in de Westerse kalender (in 2010 en 2011 echter tegelijk: in 2010 valt Orthodox Pasen vroeg, in 2011 valt Westers Pasen laat).

De kerk wordt vooral bezocht door Nederlanders, maar ook door veel mensen uit traditioneel orthodoxe landen. De liturgische taal is Nederlands, in de meeste diensten met enig Kerkslavisch. Soms wordt er ook in andere talen gebeden en gezongen.