Lezingen voor de Stille Week en Pasen 2019

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

Pasen - Opstanding des Heren

Witte Donderdag

woensdag 24 april Metten Evangelie: Lk. XXII, 1-39
donderdag 25 april Vespers Paremieën: Ex. XIX, 10-19
Job XXXVIII, 1-23; XLII, 1-16
Jes. L, 4-11
H Liturgie Epistel: 1 Kor. XI, 23-32
Evangelie: Mt. XXVI, 1-20; Joh. XIII, 3-17; Mt. XXVI, 21-39; Lk. XXII, 43-45; Mt. XXVI, 40 - XXVII, 2

Goede Vrijdag

donderdag 25 april Metten Evangelie: Joh. XIII, 31 - XVIII, 1
Joh. XVIII, 11-28
Mt. XXVI, 57-75
Joh. XXVII, 3-32
Mt. XXVII, 3-32
Mk. XV, 16-32
Mt. XXVII, 33-54
Lk. XXIII, 32-49
Joh. XIX, 25-37
Mk. XV, 43-47
Joh. XIX, 38-42
Mt. XXVII, 62-66
Ikoon
van de Uiterste Nederigheid
vrijdag 26 april 1e Uur Paremie:Zach. XI, 10-13
Epistel:Gal. VI, 14-18
Evangelie:Mt. XXVII, 1-56
3e Uur Paremie:Jes. L, 4-11
Epistel:Rom. V, 6-11
Evangelie:Mk. XV, 16-41
6e Uur Paremie:Jes. LII, 13 - LIV, 1
Epistel:Hebr. II, 11-18
Evangelie:Lk. XXIII, 32-49
9e Uur Paremie:Jer. XI, 18-23; XII, 1-5, 9-11, 14-15
Epistel:Hebr. X, 19-38
Evangelie:Joh. XIX, 31-37; Mt. XXVII, 55-61
vrijdag 26 april Vespers Paremieën: Ex. XXXIII, 11-23
Job XLII, 12-16
Jes. LII, 13 - LIV, 1
Epistel: 1 Kor. I, 18 - II, 2
Evangelie: Mt. XXVII, 1-38; Lk. XXIII, 39-43; Mt. XXVII, 39-54; Joh. XIV, 31-37; Mt. XXVII, 55-61

Stille Zaterdag

vrijdag 26 april Metten Paremie: Ez. XXXVII, 1-14
zaterdag 27 april Vespers Paremieën: Gen. 1:1-13
Jes. 60:1-16
Ex. 12:1-11
Jona (geheel)
Joz. 5:10-15
Ex. 13:20-15:20
Zef. 3:8-15
I Kon. 17:8-23
Jes. 61:10-62:5
Gen. 22:1-18
Jes. 61:1-9
II Kon. 4:8-37
Jes. 63:11-64:5
Jer. 31:31-34
Dan. 3:1-88
H. Liturgie Epistel: Rom. VI, 3-11
Evangelie: Mt. XXVIII, 1-20

PASEN - OPSTANDING DES HEREN

zondag 28 april H. Liturgie Epistel: Hand. I, 1-8
Evangelie: Joh. I, 1-17