Lezingenrooster van 23 september tot en met 29 oktober 2023

16e zondag na Pinksteren, toon 7

zaterdag 23 september Metten 5e Opstandingsevangelie:
Lk. XXIV, 12-35
zondag 24 september Goddelijke Liturgie Epistel: 2 Kor. VI, 1-10
Evangelie: Mt. XXV, 14-30

17e zondag na Pinksteren, toon 8

Bescherming van de Moeder Gods, "Pokrov"

zaterdag 30 september Metten 6e Opstandingsevangelie:
Lk. XXIV, 36-53
zondag 1 oktober Goddelijke Liturgie Epistel: 2 Kor. VI, 16 - VII, 1
Hebr. IX, 1-7
Evangelie: Mt. XV, 21-28
Lk. X, 38-42; XI, 27-28

18e zondag na Pinksteren, toon 1

zaterdag 7 oktober Metten 7e Opstandingsevangelie:
Joh. XX, 1-10
zondag 8 oktober Goddelijke Liturgie Epistel: 2 Kor. IX, 6-11
Evangelie: Lk. V, 1-11

19e zondag na Pinksteren, toon 2

van de Vaderen van het 7e Oecumenische Concilie

zaterdag 14 oktober Metten 8e Opstandingsevangelie:
Joh. XX, 11-18
zondag 15 oktober Goddelijke Liturgie Epistel: 2 Kor. XI, 31 - XII, 9
Hebr. XIII, 7-16
Evangelie: Lk. VI, 31-36
Joh. XVII, 1-13

20e zondag na Pinksteren, toon 3

zaterdag 21 oktober Metten 9e Opstandingsevangelie:
Joh. XX, 19-31
zondag 22 oktober Goddelijke Liturgie Epistel: Gal. 1, 11-19
Evangelie: Lk. VII, 11-16

21e zondag na Pinksteren, toon 4

zaterdag 28 oktober Metten 10e Opstandingsevangelie:
Joh. XXI, 1-14
zondag 29 oktober Goddelijke Liturgie Epistel: Gal. II, 16-20
Evangelie: Lk. VIII, 5-15