Lezingenrooster van 3 juni tot en met 2 juli 2023

Pinksteren
Feest van de Heilige Drieëenheid
Nederdaling van de Heilige Geest op de Apostelen

zaterdag 3 juni Metten Evangelie: Joh. XX, 19-23
zondag 4 juni Goddelijke Liturgie Epistel: Hand. II, 1-11
Evangelie: Joh. VII, 37-52; VIII, 12

1e zondag na Pinksteren, toon 8

Allerheiligen

zaterdag 10 juni Metten 1e Opstandingsevangelie:
Mt. XXVIII, 16-20
zondag 11 juni Goddelijke Liturgie Epistel: Hebr. XI, 33 - XII, 2
Evangelie: Mt. X, 32-33; 37-28; XIX, 27-30

2e zondag na Pinksteren, toon 1

Gedachtenis van de lokale heiligen

zaterdag 17 juni Metten 2e Opstandingsevangelie:
Mk. XVI, 1-8
zondag 18 juni Goddelijke Liturgie Epistel: Rom. II, 10-16
Hebr. XI, 33 - XII, 2
Evangelie: Mt. IV, 18-23
Mt. IV, 25 - V, 12

3e zondag na Pinksteren, toon 2

zaterdag 24 juni Metten 3e Opstandingsevangelie:
Mk. XVI, 9-20
zondag 25 juni Goddelijke Liturgie Epistel: Rom. V, 1-10
Evangelie: Mt. VI, 22-33

H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus

woensdag 28 juni Metten Evangelie: Joh. XXI, 15-25
donderdag 29 juni Goddelijke Liturgie Epistel: 2 Kor. XI, 21 - XII, 9
Evangelie: Mt. XVI, 13-19

4e zondag na Pinksteren, toon 3

zondag 2 juli Goddelijke Liturgie Epistel: Rom. VI, 18-23
Evangelie: Mt. VIII, 5-13