Lezingenrooster van 13 januari tot en met 4 februari 2018

32e zondag na Pinksteren, toon 7

Slotfeest van Theofanie
H. Nina, Apostelgelijke, Apostel van Georgië

zaterdag 13 januari Metten 10e Opstandingsevangelie:
Joh. XXI, 1-14
zondag 14 januari Goddelijke Liturgie Epistel: 1 Tim. IV, 9-15
1 Kor. IV, 9-16
Evangelie: Lk. XIX, 1-10
Mt. IX, 36 - X, 2, 5-8

33e zondag na Pinksteren, toon 8

Zacheüszondag
H. Maximus de Belijder

zaterdag 20 januari Metten 11e Opstandingsevangelie:
Joh. XXI, 15-25
zondag 21 januari Goddelijke Liturgie Epistel: 1 Tim. IV, 9-15
Hebr. XI, 33-40
Evangelie: Lk. XIX, 1-10
Lk. XII, 8-12

Zondag van de Tollenaar en de Farizeeër, toon 1

Begin van het Vastentriodion
H. Efraïm de Syriër
de Russische Neomartelaren

zaterdag 27 januari Metten 1e Opstandingsevangelie:
Mt. XXVIII, 16-20
zondag 28 januari Goddelijke Liturgie Epistel: 2 Tim. III, 10-15
Gal. V, 22 - VI, 2
Rom. VIII, 28-39
Evangelie: Lk. XVIII, 10-14
Mt. XI, 27-30
Lk. XXI, 12-19

Heilige Ontmoeting van onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus

donderdag 1 februari Metten Evangelie: Lk. II, 25-32

Zondag van de Verloren Zoon, toon 2

zaterdag 3 februari Metten 2e Opstandingsevangelie:
Mk. XVI, 1-8
zondag 4 februari Goddelijke Liturgie Epistel: 1 Kor. VI, 12-20
Evangelie: Lk. XV, 11-32