Beste vrienden,

Met ongelooflijke pijn in ons hart hebben we besloten tot Palmzondag, 12 april, alle diensten te laten vervallen. Overwogen is de kerk op zondag een aantal uren te openen om u de kans te geven een kaarsje op te steken, maar zelfs dat lijkt ons niet verstandig. De kerk blijft dus dicht, hoe moeilijk dat voor ons ook is.

De Grote of Lebuinuskerk in onze stad is van maandag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur open voor mensen die een kaarsje willen opsteken. Daar kunt u dus door de week terecht!

Vanzelfsprekend kunnen wij niet garanderen dat vanaf Palmzondag de diensten weer hervat zullen worden. Alles hangt af van de verdere ontwikkeling van de coronacrisis. Wij houden u via onze berichtendienst op de hoogte. U kunt ervan overtuigd zijn, dat we onze diensten zullen hervatten, zodra dit verantwoord is. Ook wij missen de gezamenlijke viering van de Liturgie, het samen bidden tijdens de andere diensten en de contacten tijdens het koffiedrinken enorm. Wees ervan overtuigd dat ook wij voor onze hele parochie en voor u allen blijven bidden.

Uiteraard kunt u voor pastorale hulp en andere vragen altijd contact opnemen met vader Theodoor (0570-625521) of met de starosta (0570-567992). Blijft thuis bidden! Onze Aartsbisschop heeft ons allen opgeroepen regelmatig het gebed van de H. Efraim de Syriër, dat zo kenmerkend is voor de Grote Vasten, en het eerder rondgestuurde gebed ten tijde van de epidemie door het coronavirus te bidden. Op internet zijn voor die daar behoefte aan hebben, orthodoxe gebeden, preken, ja zelfs hele kerkdiensten te vinden.

Ondanks alle problemen waarmee ook u te kampen heeft, wensen wij u een gezegende voortzetting van deze in dit jaar toch heel bijzondere Grote Vasten toe. Laten we hopen op de Heer, onze God, en elkaar in het gebed blijven steunen.

In Christo,

De parochieraad

Deventer, 18 maart 2020


Дорогие друзья,

С огромной болью в сердце мы приняли решение отменить все богослужения до Вербного воскресенья, 12-го апреля. Мы еще взвешивали насколько было бы возможно открывать нашу церковь по воскресеньям на пару часов, чтобы дать Вам возможность зажигать свечу, но даже это, как нам кажется, просто неразумно. Следовательно церковь остается закрытым, как это нам не трудно.

Большой храм св. Лебуина в нашем городе открывается с понедельника по пятницу с 11.00 по 13.00 ч. для всех, которые хотят зажигать свечу. В будние дни Вы можете идти туда!

Разумеется, что мы не сможем гарантировать, что с Вербного воскресенья богослужения опять начинаются. Все отвесит от дальнейшего развития кризиса коронавируса. Через нашу службу извещений мы Вас дальше информируем. Будьте убеждены в том, что мы вновь начнем наши богослужения, как только это будет безопасно. Мы также очень тоскуем по всеобщему служению Божественной Литургии, всеобщей молитве во время остальных служб, и контактам во время чаепития. Не сомневайтесь в том, что и мы молимся о всем нашем приходе и о всех Вас.

За пастырскую помощь и по другим вопросам Вы можете безусловно позвонить о. Феодору (0570-625521) или старосте (0570-567992). Не прекратите молиться дома! Наш Архиепископ вызвал нас всех молиться регулярно молитву Ефраима Сирина, типичную молитву во время Великого поста, и молитву во время эпидемии коронавируса, которую мы Вам уже разослали. В интернете Вы найдете, если нужно, православные молитвы, проповеди, да, даже целые богослужения.

Несмотря на все проблемы, которые и Вас мешают, мы пожелаем Вам благословенного продолжения в этом году очень особый Великий Пост. Уповаем на Господа, Бога нашего, и поддерживаем друг друга в молитве.

Искренне Ваш во Христе,

приходской совет

Девентер, 18-го марта 2020 г.